Golf Ball Fitting


HITTA DEN BÄSTA GOLFBOLLEN FÖR DITT SPEL

Golfbollen är den enda delen i din utrustning som du använder vid varje slag. Vårt mål på Titleist är att hjälpa golfare att spela bättre och scora lägre. Att göra en golfbollsutprovning så att du vet att du spelar den bästa golfbollen för ditt spel är en viktig del i det. Vi tror att den bästa utprovningen sker på golfbanan där vi använder oss av Titleist tourvaliderade ”Green-till-Tee” metod där vi provar ut golfbollar till golfare på olika nivåer, från de allra bästa i världen till amatörer med högre handicap.

TITLEIST UTPROVNINGSMETOD

Steg 1: Spelbedömning och val av golfboll
Titleist golfbollsutprovning börjar med en genomgång av ditt spel, dina personliga preferenser och resultatmål.  

Steg 2: Utvärdering på golfbanan
Titleist Green-till-Tee fitting metod involverar en utvärdering av alla slag på golfbanan, där man lägger mest vikt på slag kring och in mot green.

Steg 3: Sätt din nya boll i spel
Med vetskapen att du spelar den bästa bollen för just ditt spel, bör du nu förbinda dig att alltid spela denna boll. Genom att använda samma  bollmodell vid varje slag och varje runda eliminerar du orosmomentet kring variation i prestanda. Förtroende och konsekvens är viktiga steg på vägen för att du ska kunna prestera bättre scorer.

Hitta ett Golfball Education event

Vi har många event runt om i Sverige där våra produktspecialister konsulterar dig vilken modell av Titleist bollar som är bäst för dig. Besök ett av våra event.

Hitta ett event nära dig

Fakta kring Golfbollsutprovning

Kan alla golfare dra nytta av en golfbollsutprovning?

Alla golfare, oavsett spelskicklighet, ålder eller kön kan dra nytta av en golfbollsutprovning. Varför? Därför det finns ingen viktigare del i en golfares utrustning än just golfbollen. Det är den enda del i utrustningen som man använder vid varje slag. Det finns en rad stora skillnader i prestanda och kvalitet både mellan olika golfbollsmärken och olika modeller som gör skillnad för ditt spel

Hur hjälper Titleist Pro V1, Pro V1x och AVX golfare till lägre scorer?

Är jag tillräckligt bra för att spela Pro V1, Pro V1x eller AVX?

Vad är skillnaderna mellan Pro V1, Pro V1x och AVX?

Tack vare att vi äger hela tillverkningsprocessen kan vi med Pro V1, Pro V1x och AVX förse golfare med oöverträffad prestanda i alla delar av spelet - Extraordinär längd i det långa spelet, exceptionell spinn och kontroll i närspelet, optimerad bollflykt, mjuk känsla och lång hållbarhet. Pro V1, Pro V1x och AVX är designade för att ge golfare de bästa förutsättningarna att scora lägre då de olika modellerna har unika karaktärsdrag i bollflykt, spinn och känsla. Läs mer om Pro V1, Pro V1x  och AVX.

Ja, det är du. Pro V1, Pro V1x och AVX är gjorda för alla golfare inte bara de mest spelskickliga. Faktiskt kan en golfare som är mindre spelskicklig dra ännu mer nytta av att spela en boll med hög prestanda. Medel-och höghandikappare träffar färre greener och behöver göra "up-and-down" (chip-och en putt) oftare för att rädda sin score. Spinnkontrollen som finns i Pro V1, Pro V1x och AVX hjälper dessa spelare att genomföra de nödvändiga närspelsslag så att de kan spela sin bästa golf.

Lägg dessutom till aspekten att även om medel-och höghandikapparen slår många bra slag under en runda så slår de dem inte så ofta. Deras missade slag, speciellt på slag in mot green, kräver en mer förlåtande boll. Bättre stoppkontroll tack vare mer spinn på slag nära och in mot green kan ofta vara skillnaden mellan att få bollen att stanna kvar på green eller rulla av den.  Upptäck Pro V1, Pro V1x och AVX.

Även om Pro V1, Pro V1x och AVX ger den högsta prestandan och bäst kvalité för alla golfare som finns det stora skillnader mellan modellerna som är relevanta att ta i beräkning då man överväger vilken boll som passar bäst för ens spel.

Pro V1, Pro V1x, and AVX skiljer sig åt i flykt, spinn och känsla. Jämfört med Pro V1 så flyger Pro V1x högre och spinner mer. Pro V1 känns däremot mjukare jämfört med Pro V1x. Jämfört med Pro V1 flyger AVX lägre, spinner mindre och känns mjukare.

Varje golfares spel är unikt därför är det så viktigt att välja den bollmodell som bäst passar dina behov av bollflykt, spinn och känsla för att du ska spela din bästa golf.

Om alla golfare kan dra nytta av att spela Pro V1 och Pro V1xoch AVX, varför producerar Titleist andra golfbollar?

Vilken Titleist golfboll är den rakaste?

Titleist produktlinje av golfbollar är designad så att den möter alla de behov och individuella preferenser som spelar roll när man står inför valet att välja golfboll. Om man gjort en riktig bollutprovning är Pro V1, Pro V1x och AVX de bollar som ger bäst prestanda för att hjälpa den golfaren till lägre scorer. Därför brukar vi för det mesta rekommendera någan av dessa bollar till golfare vars topprioritering är hög prestanda.

Även om alla golfare vill ha hög prestanda finns det vissa som utöver det har en individuell preferens som kan påverka valet av golfboll. Det kan handla om känsla, färg, pris och utseende (spelnummer eller märkning). Om dessa preferenser spelar en betydande roll i valet av golfboll kan vi erbjuda TourSoft, Velocity och DT TruSoft golfbollar som alla levererar hög prestanda, kvalité och är bäst i sin kategori av golfboll. 

Läs mer om alla Titleist golfbollar

Många golfare gör misstaget att tro att man kan kompensera eller justera ett snett utslag med en boll med lägre spinn som ger mer längd. Så är inte fallet. Alla Titleist golfbollar har lågt spinn med drivern, med en minimal skillnad mellan de olika modellerna.

Det är också viktigt att komma ihåg att de bollar som ger lågt spinn och mer längd ofta ger lågt spinn på alla slag vilket kan ha en dålig effekt på närspelsslagen. Skillnaden i spinntal i närspelsslagen mellan de olika modellerna är stor och påverkar ditt spel.

Om man spelar golfbollar som Pro V1, Pro V1x eller AVX som har lågt spinntal med drivern men betydligt mer spinn vid närspelslag än andra modeller möjliggör man för mer kontroll och slår oftare slag närmare flaggan.

Vilken modell av Titleist golfbollar är bäst för min svinghastighet?

Vilken av Titleist golfbollar är längst?

Borde jag spela en golfboll med låg kompression?

Många golfare tror felaktigt att de ska basera valet av golfbollsmodell enbart utifrån sin svinghastighet med drivern. Det är en felaktig bedömning. Sanningen är att alla golfare har många olika svinghastigheter, inte bara en enda. Golfare använder sig av ett brett spektra svinghastigheter för att utföra alla de olika typer av slag som behövs under en golfrunda. För att du ska kunna spela som bäst måste en golfboll prestera vid alla dessa olika typer av slag. Det finns en rad viktiga faktorer att ta hänsyn till vid valet av golfboll, men svinghastigheten är inte en av dem.

På Titleist designar vi och producerar golfbollar som levererar total prestanda vid alla svinghastigheter, när du slår med alla klubbor, vid alla slag, inte bara vid de 14 drives du eventuellt slår per runda. 


Samma spelare. Oliks slag. Olika hastigheter.

Alla Titleist golfbollar är designade och framtagna för att leverera exceptionell längd från tee där skillnaden mellan alla våra modeller ligger mellan 3,5-5,5 meter i längd. För att prata klartext, det finns ingen betydande fördel att välj en modell före en annan baserat enbart på längd. Dessuom slår du bara med drivern ungefär 14 gånger under en runda oavsett om du går under par eller har mer än 100 slag.

När vi gör en golfbollsutprovning börjar vi av dessa anledningar vid green och arbetar oss tillbaka mot tee för att optimera närspelsslagen (chippar, pitchar och slag kring och in mot green) och det är här som alla golfare har den största möjligheten att förbättra sitt spel.

En vanlig missuppfattning bland golfare vid valet av golfboll är att de ska matcha bollens kompression med sin svinghastighet i tron att kunna öka längd eller få bättre prestanda från en lågkompressionsboll. Detta är en villfarelse.

Golfare komprimerar golfbollen vid varje slag oavsett svinghastighet och skillnaden i kompression är minimal mellan olika svinghastigheter. Vi har provat "lågkompressionsbollar" och bollar "designade för amatörer" och jämfört dem med våra egna produkter och sett att de bollarna inte levererar bättre total prestanda.

Så vad exakt är kompression och varför ska golfare bry sig om det? Kompression är enbart ett test av den relativa mjukheten hos en golfboll. Om en golfare har en preferens för och föredrar en mjukare känsla i golfbollen kanske en boll med lägre kompression föredras att spela med.

Läs broschyren om våra olika bollmodeller

Läs mer om Titleist metod att prova ut golfbollar och ladda ner ditt eget "scorekort" så du kan utvärdera våra olika bollmodeller på banan.

Läs nu