Vokey SM6 Wedgar

Progressiv tyngdpunkt

Exakta avstånd och exceptionell känsla

Tyngdpunkten i SM6 är progressiv genom hela wedgesetet. Genom att justera tyngdpunkten för varje loft erbjuder SM6 exakta avstånd och kontrollerad bollbana med exceptionell känsla.

Lägre tyngdpunkt

Eftersom vi sänkt tyngdpunkten i Spin Milled 6 pitching och gap wedgar så flyttas mer massa bakom bollen vid tillslaget. Detta ger snabbare bollhastighet för mer konsekvent längd gapping mellan järnklubbor och wedgar.

Mellan tyngdpunkt

Spin Milled 6 wedgar har en tyngdpunkt på mellannivå, i linje exakt mellan den låga loft och höga loft kilar för konsekvent avstånd gapping och slagkontroll.

Hög tyngdpunkt

Med wedgar med högre loft så träffar bollen mer av träffytan vid impact. With higher lofted wedges, the golf ball rolls up the face more at impact. Att höja tyngdpunkten i lobwedgar justerars tyngdpunkten med i impact, vilket producerar mer konsekvent längd och bollflyktskontroll.

Intresserad av SM6?

Nya Spin Milled 6 wedgar sätter en ny standard för wedgespel genom att förbättra de tre nyckelområdena för wedgespel: exakta avstånd, kontroll på bollbanan och maximalt med spinn.

Se produktinformation om SM6 Vokey Wedgar översikt