Vokey SM6 Wedgar

Wedge Gapping och Bounce

Gör ditt bästa val

Vilka wedgar du väljer att spela är avgörande för hur bra du kommer prestera. Med rätt uppsättning gällande gapping och bounce så kommer det hjälpa din längd, kontakt och kontroll samtidigt som det ger dig större självförtroende att skjuta lägre scorer.

Hitta ditt loft

Hitta ditt loft

Exakta avstånd är en avgörande del när väljer din uppsättning wedgar. Bob Vokey rekommenderar 4°-6° mellanrum mellan dina wedgar för att få cirka 10-15 meter avstånd. De flesta golfare har nytta av att ha fyra wedgar i bagen för att hålla ihop avstånden och kunna slå fler fullängdswedgar.

Rekommenderad Wedgeuppsättning

Pitching Wedge Loft Gap Wedge Sand Wedge Lob Wedge
43° 48° 52° 58°
45°-46° 50° 54° 58°
45°-46° 52° 58° --
47°-48° 52° 56° 60°
47°-48° 54° 60° --

Hitta en Fitting-anläggning

Bounce är din vän

Bounce är din vän

Rätt bounce för din svingtyp och banans kondition är nästa steg i processen när du väljer wedgar. Bounce är bra då det förhindrar wedgen från att gräva för djupt i marken eller sanden, underlättar bollkontakt, kontroll och maximal spinn. Som Bob alltid säger "Bounce är din vän."

Bounce

Bounce Markens kondition Svingstil
Låg Hård Svepare: Svepande infallsvinkel, minimal eller ingen torva
Medel  Hård, Normal  Neutral: Måttlig infallsvinkel, normal torva
Hög  Normal, Mjuk Grävare: Brant infallsvinkel, stor torva

Intresserad av SM6?

Nya Spin Milled 6 wedgar erbjuder en helt ny prestande för wedgespel genom att förbättra de tre nyckelområdena: precis gapping fitting, mångsidighet och maximal spinn.

Läs mer om SM6 Översikt Vokey Wedgar