Vokey SM6 Wedgar

TX4 skåror

Överlägsen spinn. Optimal styrning.

TX4 skåror går parallellt över träffytan som skapar en jämnare och tåligare skårkant. Låg lofts wedgar (46°-54°) är designade med smalare, djupare skåror medan högre loftade wedgar (56°-62°) har bredare skåror. Denna design optimerar kontakten mellan träffytan och golfbollen för att ge maximalt med spinn.

TX4 Grooves

TX4 Grooves

Parallella skåror

TX4 skåror går parallellt över träffytan som skapar en jämnare och tåligare skårkant. Resulatet är mer spinn.

Skårkonstruktion

Låg lofts wedgar (46°-54°) är designade med smalare, djupare skåror medan högre loftade wedgar (56°-62°) har bredare skåror. Denna design optimerar kontakten mellan träffytan och golfbollen för att ge maximalt med spinn.

Intresserad av SM6?

Nya Spin Milled 6 wedgar sätter en ny standard för wedgespel genom att förbättra de tre nyckelområdena för wedgespel: exakta avstånd, kontroll på bollbanan och maximalt med spinn.

Se produktinformation om SM6 Vokey Wedgar översikt