Minnesanteckningar

Följ med in i medvetandet hos världens bästa spelare. Upplev deras slag på ett helt nytt sätt. 

Minnesanteckningar

Varje vecka på touren kan du se på världens bästa spelare utföra otroliga slag och se resultatet utvecklas. Men svingen och resultatet är bara en liten del av ett bra slag. Innan en spelare kliver fram till ett slag börjar de skapa en plan. En plan där alla variabler vägs in och de börjar visualisera en väg till framgång. Med denna video-serie tar vi med dig in i medvetandet hos spelets bästa golfare och avslöjar grunden bakom varje bra slag - en exakt plan och fullt förtroende för att deras golfboll kommer att utföra precis som de vill.