Köpvillkor

LÄS NOGGRANT IGENOM DETTA DOKUMENT INNAN DU BESTÄLLER FRÅN OSS! DET INNEHÅLLER VÄLDIGT VIKTIG INFORMATION OM DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SAMT DE BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG SOM KAN GÄLLA FÖR DIG. DESSA KÖPVILLKOR REGLERAR DITT PRODUKTKÖP.

Dessa köpvillkor och alla dokument som refereras till på denna sida innehåller alla de villkor som gäller köp som du (”kund”) gör från Acushnet Company eller lokalt dotterbolag till Acushnet Company ("Titleist") som säljs av Titleist på www.titleist.se. Genom att göra en beställning från Titleist samtycker kunden till att vara bunden av och acceptera dessa regler och villkor.

Dessa regler och villkor kan komma att ändras utan föregående skriftligt meddelande när som helst, efter Titleists eget gottfinnande, men eventuella ändringar kommer att tillämpas framåt i tiden och kommer inte att ändra eller modifiera något tidigare avtal som vi har med dig.


TILLÄMPLIG LAG

DESSA KÖPVILLKOR ÄR TILLÄMPLIGA DÄR SVENSK ELLER ANNAN TILLÄMPLIG LAG EJ FÖRESKRIVER VILLKOR SOM ÄR I KONFLIKT MED DESSA. YTTERLIGARE VILLKOR SOM STYR VISSA AV VÅR WEBBPLATS FUNKTIONER, INKLUSIVE KÖP FRÅN TITLEIST, KAN GÄLLA FÖR DIG.


ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Alla leveranser och erbjudanden från Titleist baseras på dessa köpvillkor. Dessa villkor omfattar även alla kundens framtida köp, även om dessa inte godkänns separat igen. Kundens validering av valfri beställning medför godkännande, utan förbehåll eller restriktion, av nuvarande köpvillkor.

Villkor från kunden eller tredje part gäller inte även om Titleist inte uttryckligen nekat att tillämpa dem. Det är köpvillkoren på denna sida som utgör hela avtalet mellan de avtalsslutande parterna rörande ämnet för avtalet. Muntliga löften och överenskommelser från Titleist gjorda innan detta avtal ingås är inte juridiskt bindande, och sådana muntliga löften från de avtalsslutande parterna ska ersättas av dessa köpvillkor om inte dessa löften uttryckligen i skrift anger att de är juridiskt bindande. Tillägg och ändringar i befintliga avtal, inklusive dessa köpvillkor, måste göras skriftligen för att vara juridiskt giltiga. Med undantag för verkställande direktörer, har anställda på Titleist inte tillåtelse att ingå några muntliga överenskommelser.


BETALNINGSVILLKOR

Betalning måste vara Titleist tillhanda innan Titleist godkänner beställningar för specialdesignade produkter. Betalningen för produkterna ska göras med kreditkort eller PayPal vid beställningstillfället. Beställningar är inte bindande förrän Titleist uttryckligen har godkänt dem. Vi förbehåller oss rätten att neka eller avvisa alla beställningar oavsett om de har bekräftats eller inte, och även om ditt kreditkort eller PayPal -konto redan har debiterats. Ditt elektroniska kvitto eller annan form av orderbekräftelse utgör inte vårt godkännande av din beställning, och det utgör inte heller vårt erbjudande att sälja. Om ditt kreditkort eller PayPal-konto redan har debiterats för köpet och beställningen avvisas, utfärdar vi en kreditering till ditt kreditkort eller PayPal-konto på samma belopp. De produkter som levereras till kunden av Titleist ska förbli Titleists egendom tills full betalning har mottagits. Äganderätten överförs till kunden endast när Titleist har tagit emot full betalning.


FRAKT OCH HANTERINGSKOSTNADER

Separata avgifter för frakt och hantering kommer att visas före beställning och på fakturan/fakturorna.


MOMS

Vissa skatter på försäljning eller annat kan gälla ditt köp och är antingen inkluderade eller tillkommer. Dessa skatter är olika i olika länder och tas ut på beställningar som fraktas till länder där dessa skatter gäller. Den skatt som debiteras baseras på aktuella lokala skattenivåer i landet samt andra faktorer såsom säljarens identitet, typ av vara som köps och beställningens fraktdestination. Granska och bekräfta de skatter som tillämpas för din beställning i kassan innan du slutför din beställning.


FÖRLUST ELLER SKADA

Förlust eller skada som inträffar under frakt av en speditör som valts av Titleist är Titleists ansvar.


GARANTIER

All försäljning av specialdesignade produkter är slutgiltig och dessa produkter kan inte returneras. Om du har köpt en specialdesignad produkt online och vill prata med vår kundtjänst om eventuella felaktigheter, defekter eller skada under frakt, vänligen kontakta oss på 0200 727080 eller maila till Mytitleist_se@titleist.se.

För golfbollar som inte är specialdesignade har vi en garanti på ett år från inköpsdatum för defekter i material eller utförande. Om du önskar prata med vår kundtjänst om ett garantiärende, vänligen kontakta oss på 0200 727080 eller maila till Mytitleist_se@titleist.se.

PRODUKTER

Titleists produktsortiment på www.titleist.se omfattar produktbilder, priser och väsentlig produktinformation. Produktbilderna på vår webbplats är endast till för belysande ändamål. Även om vi har gjort allt vi kan för att visa upp färgerna korrekt kan vi inte garantera att en skärms visning av färger korrekt återspeglar produkternas färger. Din produkt kan därför variera något från dessa bilder.
I synnerhet är de specialdesignade produkterna, My Titleist Golfbollar, som visas på www.titleist.se en faktisk exempelprodukt av möjliga färgkombinationer, texter och ikoner, och inte en slutprodukt. Titleist ansvarar inte för skillnader i skärmupplösning och färginställning. Dessa kan leda till något varierande representationer av produkten på skärmen jämfört med den slutprodukt som levereras till kunden.
Acushnet förbehåller sig som företag rätten att neka beställningar för tryck på våra produkter som, enligt vårt eget gottfinnande, inte stämmer överens med vårt företags värderingar eller varumärkesidentitet, inklusive men ej begränsat till logotyper, designer och/eller anpassningar som är negativa, förespråkar våld eller illegal aktivitet eller är nedsättande, hatfulla, hotfulla, ärekränkande, vulgära, obscena eller pornografiska.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Titleist kommer inte hållas ansvarigt för händelser utanför vår kontroll som påverkar, försenar eller förhindrar leveransen av varor och tjänster. Dessa händelser inkluderar, men är inte begränsade till, strejker, upplopp, väpnade konflikter, bränder, terrorattacker, force majeure-händelser eller handlingar i enlighet med någon lag eller förordning.

FELAKTIGHET

Titleist vill säkerställa att all information på denna webbplats är korrekt, komplett och aktuell. Trots våra ansträngningar kan det förekomma tillfällen där informationen om en artikel innehåller oriktiga eller ofullständiga uppgifter, såsom uppgifter om artikelns pris eller tillgänglighet. Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är felfri, fullständig eller korrekt.

I den händelse en Titleist-produkt anges med ett felaktigt pris eller med felaktig information på grund av typografiska fel eller andra fel i prissättningen eller produktinformationen, kommer vi att försöka korrigera felet så snart vi upptäcker det. Förutom när och i den mån annat krävs enligt tillämplig lag förbehåller vi oss rätten att återkalla ett givet erbjudande av godtycklig anledning och att korrigera eventuella fel eller utelämnanden, även efter att en beställning har lagts och oavsett om beställningen har bekräftats och ditt kreditkort har debiterats. Om ditt kreditkort redan har debiterats för köpet och beställningen avvisas, utfärdar vi en kreditering till ditt kreditkort på samma belopp. Vi antar ej vidare ansvar för ytterligare kostnader som kan uppstå i samband med sådana avbeställningar.

TILLÄMPLIG LAG; EJ FÖR ÅTERFÖRSÄLJNING ELLER EXPORT

Kunden går med på och uppger att han eller hon gör köpet för egen användning och inte för kommersiell återförsäljning eller export.

KONTAKTA OSS

0200 72 70 80

M-T 09:00-16:00, F 09:00-15:00. Du kan även maila oss på mytitleist_se@titleist.se