UTPROVNING AV GOLFBOLLAR

Golfbollen är den enda delen i din utrustning som du använder vid varje slag. Vårt mål på Titleist är att hjälpa golfare att spela bättre och scora lägre. Att göra en golfbollsutprovning så att du vet att du spelar den bästa golfbollen för ditt spel är en viktig del i det. Vi tror att den bästa utprovningen sker på golfbanan där vi använder oss av Titleist tourvaliderade ”Green-till-Tee” metod där vi provar ut golfbollar till golfare på olika nivåer, från de allra bästa i världen till amatörer med högre handicap.

Titleist Metod

Steg 1: Spelbedömning och val av golfboll
Titleist golfbollsutprovning börjar med en genomgång av ditt spel, dina personliga preferenser och resultatmål. 

Steg 2: Utvärdering på golfbanan
Titleist Green-till-Tee fitting metod involverar en utvärdering av alla slag på golfbanan, där man lägger mest vikt på slag kring och in mot green.

Steg 3: Sätt din nya boll i spel
Med vetskapen att du spelar den bästa bollen för just ditt spel, bör du nu 
förbinda dig att alltid spela denna boll. Genom att använda samma modell vid varje slag och varje runda eliminerar du orosmomentet kring variation i prestanda. Förtroende och konsekvens är viktiga steg på vägen för att du ska kunna prestera bättre scorer.

Fakta Kring Golfbollsutprovning

Kan alla golfare dra nytta av en golfbollsutprovning?

Alla golfare, oavsett spelskicklighet, ålder eller kön kan dra nytta av en golfbollsutprovning. Varför? Därför det finns ingen viktigare del i en golfares utrustning än just golfbollen. Det är den enda del i utrustningen som man använder vid varje slag. Det finns en rad stora skillnader i prestanda och kvalitet både mellan olika golfbollsmärken och olika modeller som gör skillnad för ditt spel

Varför är Pro V1 och Pro V1x de bästa bollarna för alla golfare?

Är jag tillräckligt bra för att spela Pro V1 eller Pro V1x?

Vad är skillnaderna mellan Pro V1 och Pro V1x?

Pro V1 och Pro V1x är gjorda för alla golfare som vill scora lägre. De ger total prestanda – extraordinär längd, oöverträffbar spin och kontroll i närspelet, optimerad flykt, mycket mjuk känsla och långvarig hållbarhet. De nya Pro V1 och Pro V1x levererar allt vad en golfare söker i en golfboll utan att behöva kompromissa i något avseende.

Läs mer om Pro V1 och Pro V1x

Pro V1 och Pro V1x är gjorda för alla golfare, inte bara de mest spelskickliga. Faktiskt kan en golfare som är mindre spelskicklig dra ännu mer nytta av att spela Pro V1 eller Pro V1x än golfare med mer spelskicklighet. Varför? Pro V1 och Pro V1x erbjuder den bästa prestandan för alla golfare vid ett bra slag, men vad man oftast förbiser är hur förlåtande Pro V1 och Pro V1x är. Den avancerade teknologin i framtagningen av Pro V1 och Pro V1x ger dig den förlåtelse du behöver för att  få det bästa resultatet även när du inte slår slaget så rent som du kanske planerat. 

Läs mer om Pro V1 och Pro V1x

Nya Pro V1 och Pro V1x levererar en komplett helhet med extraordinär längd med lågt spinn i det långa spelet, mer konsekvent flykt och utomordentlig ”Drop-and-Stop™ kontroll”.

Även om Pro V1 och Pro V1x levererar en total prestanda för alla golfare så finns det skillnader mellan de båda modellerna som är relevanta då man väljer vilken modell som passar bäst för ditt spel.


Om alla golfare kan dra nytta av att spela Pro V1 och Pro V1x, varför producerar Titleist andra golfbollar?

Vilken Titleist golfboll är den rakaste?

Även om alla golfare vill ha full prestanda spelar också individuella preferenser roll för en del vid valet av golboll. Känsla, färg, pris, utseende (nummer och märkning) och hållbarhet är alla olika exempel på spelarpreferenser. Om olika preferenser är en betydande faktor vid valet av golfboll så är Tour Soft, Velocity och DT TruSoft Titleist golfbollar som är gjorda för att möta alla de olika spelarpreferenserna där ute. De är de bollarna med bäst prestanda och högst kvalitet i alla segment på marknaden.

Läs mer om alla Titleist bollmodeller

Många golfare gör misstaget att tro att man kan kompensera eller justera ett snett utslag med en boll med lägre spinn som ger mer längd. Så är inte fallet. Alla Titleist golfbollar har lågt spinn med drivern, med en minimal skillnad mellan de olika modellerna.

Det är också viktigt att komma ihåg att de bollar som ger lågt spinn och mer längd ofta ger lågt spinn på alla slag vilket kan ha en dålig effekt på närspelsslagen. Skillnaden i spinntal i närspelsslagen mellan de olika modellerna är stor och påverkar ditt spel.

Om man spelar golfbollar som Pro V1 eller Pro V1x som har lågt spinntal med drivern men betydligt mer spinn vid närspelslag än andra modeller möjliggör man för mer kontroll och slår oftare slag närmre flaggan.

Vilken modell av Titleist golfbollar är bäst för min svinghastighet?

Vilken Titleist golfboll är den längsta?

Borde jag spela en golfboll med låg kompression?

Många golfare tror felaktigt att de ska basera valet av golfbollsmodell enbart utifrån sin svinghastighet med drivern. Det är en felaktig bedömning. Sanningen är att alla golfare har många olika svinghastigheter, inte bara en enda. Golfare använder sig av ett brett spektra svinghastigheter för att utföra alla de olika typer av slag som behövs under en golfrunda. För att du ska kunna spela som bäst måste en golfboll prestera vid alla dessa olika typer av slag. Svinghastiget ska inte vara en aspekt att ta hänsyn till vid valet av vilken modell av golfboll som är bäst för ditt spel


Samma spelare. Olika slag. Olika hastighet.

Alla Titleist golfbollar är designade och framtagna för att leverera exceptionell längd från tee där skillnaden mellan alla våra modeller ligger mellan 3,5-5,5 meter i längd. För att prata klartext, det finns ingen betydande fördel att välj en modell före en annan baserat enbart på längd. Dessuom slår du bara med drivern ungefär 14 gånger under en runda oavsett om du går under par eller har mer än 100 slag.

När vi gör en golfbollsutprovning börjar vi av dessa anledningar vid green och arbetar oss tillbaka mot tee för att optimera närspelsslagen (chippar, pitchar och slag kring och in mot green) och det är här som alla golfare har den största möjligheten att förbättra sitt spel.

En vanlig missuppfattning bland golfare vid valet av golfboll är att de ska matcha bollens kompression med sin svinghastighet i tron att kunna öka längd eller få bättre prestanda från en lågkompressionsboll. Detta är en villfarelse. Golfare komprimerar golfbollen vid varje slag oavsett svinghastighet och skillnaden i kompression av golfbollen är minimal mellan olika svinghastigheter.

Så vad exakt är kompression och varför ska golfare bry sig om det? Kompression är enbart ett test av den relativa mjukheten hos en golfboll. Om en golfare har en preferens för och föredrar en mjukare känsla i golfbollen kanske en boll med lägre kompression föredras att spela med.

Vid fotografering med höghastighetskamera kan man se att det är en minimal skillnad  av bollens kompression vid olika svinghastigheter.

Kommande Titleist Golf Ball Education Events

HITTA RÄTT MODELL FÖR DIG OCH DITT SPEL

När du konsekvent använder en Titleist golfboll som är utprovad att passa dig och ditt spel så är du på rätt väg mot ett jämnare spel och lägre scorer.

Hitta en golfshop Läs broschyren