Företagsansvar

Acushnet är en global organisation och vi arbetar, lever och interagerar med många olika aktörer. Det ligger i vårt intresse att respektera dessa, att vara goda förebilder och att göra vad vi kan för att respektera och skydda miljön samt medarbetarna som tillverkar våra produkter - var de än är belägna.

Miljö

Att skydda miljön är ett av våra största ansvarsområden och vi respekterar de behov och intressen som finns i de samhällen där vi lever och arbetar. Vi är engagerade i ansvarsfulla miljömetoder som minimerar vår påverkan på miljön och skyddar både våra medarbetare och allmänhetens säkerhet och hälsa. Vi kommer att följa alla tillämpliga miljölagar och förordningar och vi letar kontinuerligt efter sätt att minska miljöpåverkan från vår verksamhet.

Environment
Environment
Environment
Environment
Environment
Environment

Solenergi

Mellan 2012 och 2014 gick Acushnet med i Power Purchase Agreements för att driva och finansiera fyra storskaliga solcellsprojekt i Massachusetts. Acushnet har åtagit sig att fortsätta att köpa 100% av energikrediterna för den årliga produktionen på 17 000 MWh.

Under 2022 utökade vi detta åtagande vid vår bollfabrik i Thailand genom att bygga och starta driften av ett solcellsarrangemang på taket genom ett liknande avtal.

Läs mer

Kombinerad värme och kraft

Två av våra bollfabriker i Massachusetts använder Combined Head and Power ("CHP") som både ger högre effektivitet och lägre utsläppsnivåer. CHP-tekniken i de två anläggningarna har gett Acushnet flera utmärkelser sedan de första och efterföljande investeringarna.

Läs mer

Avfallshantering och kemikaliehantering

Acushnet Company strävar ständigt efter att minimera sin påverkan från tillverkningsverksamheten. Ansträngningarna fokuserar på att maximera användningen av råmaterial, öka avvikelsen från deponi och minimera allt, men särskilt farligt avfall. Inom boll- och klubbtillverkningen utgör mindre än 1,5% respektive 1% av det fasta avfallet reglerat farligt avfall.

Dessutom har vi en robust process för att säkerställa att vi producerar ansvarsfulla produkter som överensstämmer med tillämpliga förbjudna ämnesföreskrifter. Övervakningen kompletteras med leverantörsintyg som visar att produkter och produktkomponenter överensstämmer med lagar i USA, EU och överallt där Acushnet bedriver verksamhet.

Läs mer

Vattenhantering

Acushnets verksamhet inom tillverkning har strävat efter att minska vattenförbrukningen sedan företagets start. De flesta stora tillverkningsprocesserna använder teknik för återvinning av slutna vattenloopar, inklusive en investering under 2022 i vårt dotterbolag för återvinning av golfbollar som minskar vattenförbrukningen med 5 000 gallon per dag.

Läs mer

Ytterligare initiativ

Vår huvudsakliga leverantör av golfbollsförpackningar är 100% koldioxidneutral och certifierad av Forest Stewardship Council och Sustainable Forest Initiative.

Många av Titleist och FootJoys golfhandskar förpackas med plast som består av 30% återvunnet material från konsumenter, vilket eliminerar 30% av förbrukningen av icke-förnybar plast.

Läs mer om vår miljöpraxis här.

Golfbollsverksamhetens miljöavtryck

59491800

Elförbrukning

EnheterkWh

89%

Avvikelser av avfall

256103

Vattenförbrukning

Enheterkubikmeter

4100247

Förbrukning av naturgas

EnheterTerm

19908000

Energiproduktion för CHP

EnheterkWh

59491800

Elförbrukning

EnheterkWh

89%

Avvikelser av avfall

256103

Vattenförbrukning

Enheterkubikmeter

4100247

Förbrukning av naturgas

EnheterTerm

19908000

Energiproduktion för CHP

EnheterkWh

Se allt Se allt Se mindre

Golfklubbsverksamhetens miljöavtryck

2670807

Elförbrukning

EnheterkWh

84%

Avvikelser av avfall

81472

Vattenförbrukning

EnheterKubikmeter

4222

Förbrukning av naturgas

EnheterTerm

Se allt Se allt Se mindre

Socialt

Oavsett om de designar våra produkter, tillverkar dem, marknadsför dem, säljer dem, servar dem, redovisar för dem eller utför någon annan uppgift som stöder någon av dessa funktioner, så gör varje Acushnet-medarbetare ett värdefullt bidrag till teamet. Företaget är engagerat i en arbetsplatsatmosfär av förtroende och respekt, fri från diskriminering och trakasserier. Vi rekryterar, anställer, utvärderar och befordrar kvalificerade personer utan hänsyn till ras, hudfärg, religion, sexuell läggning, civilstånd, nationalitet, medborgarskap, kön, ålder, funktionshinder, veteranstatus, könsidentitet eller uttryck, genetisk information eller någon annan grund förbjuden enligt lag.

safety
Safety
glove-factory
Healthwise Initiative

Leverantörsöversynsprogram

Acushnet strävar efter att behandla varje länk i vår leveranskedja på samma sätt som vi skulle behandla våra egna anställda. För detta har vi etablerat en Leverantörsmedborgarhetspolicy och en Global Mänskliga Rättigheter Policy som vi kräver att våra leverantörer följer. Dessa policys fastställer riktlinjer för mänskliga rättigheter, arbetsplatssäkerhet och miljöskydd, men betraktas som våra minimistandarder och går inte före lokala lagar eller förordningar.

Leverantörer granskas årligen och under året väljs slumpmässigt vissa ut för att genomgå revisioner för att säkerställa efterlevnaden av våra policys. Fortsatt icke-efterlevnad eller bristande åtgärder för att rätta till revisionsresultat i tid kan utlösa en översyn av relationen med leverantören och kan resultera i avslut av affärsrelationen.

Läs mer

Miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor

På Acushnet tror vi att ingen aktivitet är så viktig att den inte kan utföra säkert. Medarbetares hälsa och säkerhet prioriteras i alla våra tillverkningsprocesser, från handskar och skor till bollar och klubbor, och är ett centralt mål för Leverantörsöversynsprogrammet som diskuterades ovan.

Företagets hälso- och säkerhetsprogram bidrar till att uppnå målen att eliminera faror och olyckor samt främja en frisk arbetsstyrka. Programmet har lett till många utmärkelser och ackrediteringar över tillverkningsprocesserna runt om i världen.

Läs mer

Medarbetares välbefinnande

Acushnet använder flera program för att stödja medarbetares säkerhet, hälsa och välbefinnande. Partnerskap med HealthWise-coacher ger högkvalitativa hälso- och välfärdstjänster där våra anställda är, och inte bara hjälper coacherna anställda att leva hälsosammare liv, utan det finns incitament för att minska medicinska tillägg för anställda som använder tjänsterna.

Detta, tillsammans med många andra initiativ för hälsa och välbefinnande, hjälpte Acushnet att få utmärkelsen som en av Amerikas bästa medelstora arbetsgivare av Forbes för 2021.

Läs mer

Mångfald, inkludering och tillhörighet

Mångfald, inkludering och tillhörighet är en av kärnvärderingarna på Acushnet, och det spelar en viktig roll för företagets framgång. Vi strävar efter att alla våra medarbetare och golfare ska känna sig välkomna av Acushnets varumärken och spegla de globala samhällen där vi verkar.

För att läsa mer, besök gärna vår sida om Mångfald, Inkludering och Tillhörighet här.

Kontakta oss

Om du har några frågor om våra hållbarhetsinitiativ kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på CorporateResponsibility@acushnetgolf.com. Om du har frågor om vårt Leverantörsöversynsprogram eller andra frågor om efterlevnad av leveranskedjan kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på SupplyChainCompliance@acushnetgolf.com.