Forskning & Utveckling

Ett åtagande för ständig förbättring och innovation.

Innovativ excellens

Innovativ excellens

Titleists forsknings- och utvecklingsteam av golfbollar drivs av ett engagemang för ständing förbättring och innovation. Teamet består av kemister, fysiker, matematiker, datatekniker, ingenjörer samt PGA Professionals och specialister inom turf management.

Tack vare deras arbete äger Titleist branschens största innehav av intellektuell egendom med mer än 1000 patent inom området av golfbollar. Sedan år 2010 har Titleist tilldelats nästan 50 procent av alla golfbollspatent som utfärdats i USA

Titleist äger branschens största innehav av intellektuell egendom med mer än 1000 patent inom området av golfbollar.

Att göra en

Senior Vice President av Titleist Golf Ball R&D Bill Morgan och Director av Product Implementation Matt Hogge ger oss en visning bakom kulisserna av tillverkningsprocessen och människorna bakom framtagningen av de nya Pro V1 och Pro V1x golfbollarna.

Att göra en
Testa gränserna

Testa gränserna

De begåvade teamen för utveckling av golfbollar och golfklubbor utmanar ständigt sig själva och höjer ribban genom att införliva innovativ teknink för användning i ny Titleist utrustning. Inom avdelningen för forskning och utveckling arbetar en mängd olika team med olika concept som är aktuella för varje generation av produkt. Några av dessa concept skulle kunna fungera redan i år. Andra kan fungera om fem år. Många kommer aldrig att fungera, men det är okänt till dess att de har testas noggrant.

Forskning och utvecklingsavdelningen består av många olika arbetslag. Aerodynamik-teamet arbetar med dimple mönstret samt verktyg vi använder för att forma våra golfbollar. En materialforskningsgrupp söker ständigt efter nya sammansättningar för kärna, de olika lagren och inkapslingen. Ett team arbetar med ny färg och beläggning och ett arbetslag arbetar med att experimentera med alla delar och bitar och att sammanföra dem på olika sätt. Alla arbetslag som utgör personalen på Titleist forsknings-och utvecklingsavdelning drivs av betydande upptäckter som gör det möjligt att höja golfbollens prestanda.

Se forskning- och utvecklingsteamets tester