Titleist Utprovningsmetod

Det är ett faktum. Att spela en golfboll som är utprovad att passa dig hjälper dig till lägre scorer. Baserat på dina svar kommer detta verktyg ger dig förslag på en rekommenderad och därefter en alternativ golfboll som du kan prova. Nästa steg är att genomföra en utprovning på banan för att se vilken golfboll som i slutändan är absolut bäst för dig och ditt spel.