Titleist Utprovningsmetod

Det är ett faktum. Att spela en golfboll som är utprovad att passa dig hjälper dig till lägre scorer. Baserat på dina svar kommer detta verktyg ge dig förslag på en rekommenderad och därefter en alternativ golfboll som du kan prova. Därefter är det upp till dig om du vill testa den i verkligheten för att se om golfbollen passar dig och ditt spel!