INTEGRITETSPOLICY

Giltighetsdatum: 2007 Senaste uppdatering: 6/28/2021
Registeransvarig:

Acushnet Europe Ltd
Caxton Road
St. Ives, Cambridgeshire, PE27 3LU
Storbritannien

Innehåll:

Den här integritetspolicyn gäller för våra webbplatser utformade för användning inom EU.

Kategorier av personuppgifter vi samlar in

Ändamål och rättsliga grunder för bearbetning av dina personuppgifter

Internationell överföring av dina personuppgifter

Dina rättigheter och alternativ

Den här integritetspolicyn gäller för våra webbplatser utformade för användning inom EU.

Den här integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar personuppgifter på våra webbplatser utformade för användning inom EU och Storbritannien, inklusive Titleist.co.uk, Titleist.de, Titleist.com.fr, Titleist.ie, Titleist.se, Footjoy.co.uk, Footjoy.de, Footjoy.com.fr, Footjoy.ie, Footjoy.se och Footjoy.eu. Om du använder våra webbplatser från EU eller Storbritannien och ändå väljer att använda våra webbplatser utformade för användning i andra regioner av världen (t.ex. våra amerikanska webbplatser), gäller integritetspolicyn som anges på de webbplatserna för din användning; vi uppmanar er att besöka de webbplatser som är avsedda för användning i ditt land.

I den här integritetspolicyn kan du läsa om de olika sätt som vi samlar in, använder, lämnar ut och på andra sätt bearbetar dina personuppgifter. Vi beskriver också hur du kan hantera vilka personuppgifter du delar med oss. Vi kan komma att ändra vår integritetspolicy, men vi kommer inte att minska dina rättigheter. Om du har gett oss din e-postadress kommer vi att meddela dig om eventuella väsentliga förändringar av vår webbplatsintegritetspolicy, vilket krävs enligt lag. Vi kommer även att publicera en uppdaterad kopia på vår webbplats och inkludera information om tidpunkt när den senast uppdaterades.

Överföringen av information via Internet är inte 100 % säker. Vi uppmuntrar dig att vara försiktig när du använder Internet. Detta innefattar att hålla dina lösenord hemliga och att inte dela med dig av dina lösenord med andra. Vi uppmanar dig att vara försiktig när du tillhandahåller information på allmänna områden av webbplatsen, som alla besökare kan visa.

Kategorier av personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in teknisk information.

Vi samlar in teknisk information relaterad till dig via cookies och annan liknande spårningsteknik.Vi samlar till exempel in information om webbläsaren du använder och operativsystemet och IP-adressen för dina enheter för att ansluta till Internet. För mer information om hur du kan styra cookies, vilka typer av personuppgifter som vi samlar in via cookies och vilka spårningsverktyg från tredje part som vi använder, läs vår Cookie Policy.

Vi samlar in annan information från och om dig.

Vi samlar in kontaktinformation direkt från dig. Om du till exempel väljer att skapa ett konto på vår webbplats, samlar vi in ditt namn, ditt användarnamn eller liknande identifierare och e-postadress. Vi kan också komma att samla in ditt telefonnummer, din postadress, ditt kön och produktspecifikationer och inställningar, om du väljer att tillhandahålla dem. Vi kommer att meddela dig om den typen av personuppgifter är obligatorisk eller valfri. Om du väljer att ansluta till dina sociala mediekonton via våra webbplatser, kan det hända att dessa tredje parter tillhandahåller oss med dina personuppgifter om du angett dem på den sociala medieplattformen i enlighet med den tredje partens policy. Se integritetspolicyn på alla sociala medieplattformar som du ansluter till genom våra webbplatser för information om tillhandahållande av personuppgifter på dessa plattformar.

Om du vill beställa en produkt eller boka ett möte på någon av våra webbplatser, kommer vi att be om vissa obligatoriska personuppgifter för att slutföra din beställning eller bokning.

Vi samlar in information som du frivilligt skickar in eller anslår, till exempel i en blogg eller kommentarer, inklusive i ett offentligt utrymme på vår webbplats, eller om du fyller i en enkät, vilket kan omfatta ditt kön, födelsedatum eller postnummer.

Om du fyller i formuläret "Kontakta oss" på våra webbplatser anger du din e-postadress och information om din fråga eller kommentar.

Om du registrerar dig på vår webbplats för vår e-postlista eller nyhetsbrev, för att få erbjudanden och uppdateringar från oss, anger du din e-postadress.

Om du kontaktar oss kan vi be dig om viss information för att kunna svara på dina frågor eller kundservicebehov. Den information som vi kan komma att be om kan omfatta ditt kön och ditt postnummer. Du kan välja att inte dela denna information med oss, men vår förmåga att hjälpa dig kan bero på att du tillhandahåller vissa personuppgifter för att vi ska kunna hitta din order osv.

När vi begär dina personuppgifter kommer vi generellt att meddela dig om den här typen av personuppgifter är obligatorisk eller valfri. I de flesta fall anger en asterisk (*) obligatorisk information. Du kan välja att tillhandahålla ytterligare information inom fält som inte är obligatoriska.

Där vi behöver samla in personuppgifter enligt lag eller för att genomföra dina instruktioner eller utföra ett kontrakt som vi har med dig och du misslyckas med att tillhandahålla dessa uppgifter på begäran, kanske vi inte kan utföra dina instruktioner eller utföra det kontrakt vi har eller försöker ingå med dig.

Ändamål och rättsliga grunder för bearbetning av dina personuppgifter

Vi använder personuppgifter för de ändamål som anges och beskrivs här. Vi kan komma att bearbeta dina data utifrån i) ditt medgivande, ii) för att uppfylla ett avtal med dig, iii) för att möta våra rättsliga eller lagstadgade skyldigheter, eller iv) våra legitima intressen för att förbättra våra produkter och tjänster. Vi har tillhandahållit mer information om hur dessa rättsliga grunder gäller nedan.

Där vi har ett avtal med dig behandlar vi dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att utföra vårt avtalsförhållande med dig, tillhandahålla våra produkter och tjänster och hantera vår kundrelation. Om du till exempel köper eller begär en tjänst behandlar vi dina personuppgifter för att underlätta detta.

Vi använder dina personuppgifter för att presentera och administrera våra webbplatser och utföra relaterad intern verksamhet, inklusive för felsökning, analys, test, forskning, statistik och undersökningar. Vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål eftersom vi har ett legitimt affärsintresse i att förbättra våra produkter och tjänster. Där så är tekniskt möjligt, kommer vi att använda anonymiserade data för att uppfylla våra affärsbehov.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna svara på dina önskemål eller frågor och för att administrera vår kundrelation med dig. Vi kan till exempel komma att använda dina personuppgifter för att svara på din återkoppling. Vi kan även använda dina personuppgifter för att meddela dig om du vinner en tävling eller gör ett köp. Vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål eftersom vi har ett legitimt affärsintresse i att förbättra våra produkter och tjänster.

Vi kan också använda personuppgifterna för att skydda oss mot och förhindra bedrägeri, genomdriva våra rättigheter, fordringar (t.ex. fakturering eller penninginsamling) och andra skulder och för att följa eller genomdriva tillämpliga lagkrav, branschstandarder och våra policyer och villkor. Vi använder personuppgifter för dessa ändamål när det är nödvändigt för att skydda, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter, eller när vi är skyldiga att göra det enligt en lag som gäller oss.

Vi använder personuppgifter för att förbättra vår webbplats, våra produkter och våra tjänster samt vår kundrelation med dig och dina upplevelser på webbplatser som du använder. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att anpassa din upplevelse hos oss, till exempel att använda din inköpshistorik för att tillhandahålla vissa meddelanden och produktrekommendationer. Vi kan komma att använda dina personuppgifter i kombination med andra användares personuppgifter för att utvärdera branschtrender och förbättra vår webbplats. Dessa sammanslagna uppgifter identifierar inte någon specifik person. Vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål eftersom vi har ett legitimt affärsintresse i att förbättra våra produkter och tjänster.

Vi använder personuppgifter i säkerhetssyften. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att skydda vårt företag, våra anställda, våra kunder och våra plattformar och appar samt andra verksamheter, vår egendom och våra rättigheter. Vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål eftersom vi har ett legitimt affärsintresse i att säkerställa skyddet för våra anställda, kunder, system och lokaler.

Om du separat har godkänt att ta emot marknadsföringsmaterial från oss, kan det hända att vi skickar e-post med marknadsföring, som kan innehålla förfrågningar om återkoppling om våra produkter eller vår relation. Om du är befintlig kund hos oss och använder våra produkter och tjänster, använder vi dina personuppgifter som anges ovan, förutom kreditkortsinformation, för marknadsföring av våra egna, likartade produkter och tjänster via e-post, om du inte har tackat nej till sådan användning. Vi kan till exempel, där tillåtet enligt tillämpad lag, komma att tillhandahålla dig med information om nya produkter och erbjudanden, visa dig annonser om produkter och erbjudanden och kan komma att berätta om nya funktioner eller uppdateringar eller lämna rekommendationer eller förslag till dig. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att mäta eller förstå effekten av den reklam vi visar för dig.

Vi kan också komma att kontakta dig angående denna integritetspolicy och meddela dig om förändringar.

Utlämnande av personuppgifter

Där tillåtet enligt tillämpad lag kommer vi att dela med oss av dina personuppgifter inom Acushnets olika företag, vilket innebär att våra dotterbolag, vårt moderbolag och dess dotterbolag och filialer, för verksamheten som anges ovan och för att delta i den verksamhet som beskrivs i denna integritetspolicy. Våra varumärken inkluderar Titleist, FootJoy, Scotty Cameron, Vokey Wedges och Links & Kings. Våra närstående företag listas här och kan komma att uppdateras: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1672013/000155837018001635/golf-20171231ex211e46df7.htm

Vi delar även med oss av personuppgifter till tredje parter.

Där tillåtet enligt tillämpad lag kommer vi att dela med oss av personuppgifter till tredje part som utför tjänster för vår räkning för den affärsverksamhet eller de aktiviteter som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi delar till exempel med oss av personuppgifter till leverantörer som tillhandahåller marknadsföringstjänster för oss såväl som analys- och sökmotorleverantörer som hjälper oss förbättra och optimera webbplatsen. Vi delar också med oss av personuppgifter till företag som hjälper oss att driva våra plattformar eller köra kampanjer. Vi delar också med oss av personuppgifter till företag som hjälper oss att uppfylla kundernas önskemål.

Vi kommer att dela med oss av personuppgifter om vi tror att vi måste det för att följa lagen, en domstolsorder eller för att skydda oss. Vi kommer till exempel att dela med oss av personuppgifter för att svara på en domstolsorder eller stämning, inklusive från våra juridiska rådgivare och revisorer. Vi kommer att dela med oss av personuppgifter om en myndighet, offentlig eller brottsbekämpande myndighet eller utredningstekniska organ begär detta. Vi kan komma att dela med oss av personuppgifter om vi undersöker potentiella bedrägerier. Detta kan inkludera bedrägeri som vi tror har inträffat under en kampanj. Om du har vunnit en tävling kan vi med ditt medgivande även komma att dela med oss av dina personuppgifter med någon som vill se en lista över vinnarna.

Vi delar med oss av personuppgifter med en efterträdare till en del av eller hela vår verksamhet. Om till exempel en del av vårt företag säljs, kan vi komma att inkludera kundinformation som en del av transaktionen.

Vi länkar till tredje parts plattformar eller tjänster som vi inte har kontroll över.

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra plattformar som vi inte äger eller driver. Vi tillhandahåller dessa länkar endast som en tjänst till våra användare, men de ska inte ses som en rekommendation eller hänvisning till de länkade webbplatserna eller tjänsterna och vi ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser och kan inte övervaka sådana webbplatser för att garantera att de inte bryter mot lagen. De länkade webbplatserna och tjänsterna lyder under egna separata och oberoende integritetspolicyer, meddelanden och villkor och insamlingen och användningen av dina personuppgifter lyder under de integritetspolicyerna och inte denna integritetspolicy. Vi ansvarar inte för innehållet eller sekretessreglerna på andra plattformar och tjänster. Vi uppmuntrar våra användare att vara uppmärksamma på när de lämnar vår webbplats.

Läs integritetspolicyn för andra plattformar noggrant. Denna integritetspolicy gäller endast för att informera dig om de personuppgifter som samlas in av våra webbplatser.

Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter under olika tidsperioder.

Vi behåller dina personuppgifter under vår relation med dig, plus en rimlig tidsperiod för att ta hänsyn till det tillämpliga lagliga lagringskravet eller preskriptionstiden, eller på annat sätt som krävs för våra affärsändamål som beskrivs ovan.

Internationell överföring av dina personuppgifter

Vi överför personuppgifter till tredje land.

Där tillåtet enligt tillämpad lag överförs dina personuppgifter överförs för de ändamål och till de mottagare som anges i den här integritetspolicyn, vilket kan innefatta överföring till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien, inklusive USA som inte erbjuder samma nivå av skydd som ditt land. När vi överför dina personuppgifter till dessa länder skyddar vi uppgifterna enligt beskrivningen nedan.

Internt inom koncernen

Där tillåtet enligt tillämpad lag delar vi med oss av dina uppgifter inom Acushnetkonernen av företag, vilket innebär våra dotterbolag, vårt moderbolag och dess dotterbolag samt filialer som är etablerade i USA och andra länder utanför EES och Storbritannien, där de har sina kontor. Överföringen av dina personuppgifter utanför EES eller Storbritannien sker på grundval av våra dataöverföringsavtal, som baseras på standardmässiga dataskyddsklausuler som antagits av den europeiska kommissionen eller på annat sätt på grundval av tillåtna lagstadgade undantag och i enlighet med tillämpliga lagar.

Tredje parter

Vissa tredje parter med vilka vi delar dina personuppgifter med ligger också utanför EES eller Storbritannien. Överföringar till tredje parter i tredje land utanför EES eller Storbritannien sker med hjälp av en dataöverföringsmekanism som är godtagbar enligt gällande lagar om dataskydd, som EU-kommissionens Standardavtalsklausuler (läs här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en) och Bindande Företagsbestämmelser (läs här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en). Vänligen kontakta oss på privacypolicy@acushnetgolf.com om du vill få ytterligare information eller, om tillgängligt, en kopia av relevant dataöverföringsmekanism.

Dina rättigheter och alternativ

Dessa rättigheter gäller endast om du besöker vår webbplats från EU eller Storbritannien, eller där EU:s eller Storbritanniens lagar om dataskydd gäller för att tillhandahålla dig med följande rättigheter:

  1. Åtkomst till dina personuppgifter från oss och en kopia av dessa;
  2. Korrigering av dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga;
  3. Begränsning av bearbetningen av dina personuppgifter;
  4. Radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter;
  5. Invändning mot vår bearbetning av dina personuppgifter som hänför sig till den aktuella situationen där vi använder den informationen baserat på vårt legitima intresse; och
  6. Ta emot, i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format, dina personuppgifter som du har gett oss baserat på ditt samtycke eller ett kontrakt som du är del i. Du har rätt att få denna information överförd till ett annat företag, där det är tekniskt genomförbart.

Du kan också när som helst invända mot bearbetning av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Om du invänder mot vår användning av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, vänligen skicka e-post till oss på privacypolicy@acushnetgolf.com. Du kan också välja att sluta ta emot e-post med marknadsföring från oss. Om du vill sluta få e-post med kampanjerbjudanden från oss, följ anvisningarna som finns i de meddelanden du får från oss.

Vänligen notera att även om du invänder mot användningen av personuppgifter för direkt marknadsföring eller mer specifikt inte vill få e-post med marknadsföring från oss, kommer vi fortfarande att skicka dig, där tillåtet enligt tillämpad lag, transaktionsmeddelanden som gäller produkter eller tjänster som du har köpt från oss. Detta inkluderar svar på dina frågor och information om en produkt eller tjänst som du köpt från oss.

Du har också rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i Storbritannien eller den EU-medlemsstat där du bor, arbetar eller där frågan som är föremål för klagomålet inträffade.

Du har möjlighet att fritt vägra eller återkalla (med framtida verkan) ditt tidigare lämnade samtycke till bearbetning av dina personuppgifter när som helst utan några negativa konsekvenser.

Om du har några frågor om denna policy eller vill utöva någon av ovannämnda rättigheter, vänligen kontakta oss på privacypolicy@acushnetgolf.com.

Du kan också skriva till oss på vår kontaktadress:

Acushnet Europe Ltd
Caxton Road
St. Ives, Cambridgeshire, PE27 3LU
Storbritannien
Attention: Director, Group Finance & Operations

eller

Acushnet Company
333 Bridge Street
Fairhaven, MA 02719
USA
Attention: Legal Department