Custom Alternativ & Specifikationer

ALTERNATIV FÖR CUSTOM GOLFKLUBBOR

ALTERNATIV FÖR CUSTOM GOLFKLUBBOR


Custom Options Broschyren

SHAFT PERFORMANCE GUIDE

SHAFT PERFORMANCE GUIDE


Shaft Performance Guide

Specifikationer Golfklubbor

TS Drivers Specifikationer

Model Head Size    
RH Lofts
LH Lofts
Standard Lie
Length 
TS2
460cc
8.5°, 9.5°, 10.5°, 11.5°
8.5°, 9.5°, 10.5°, 11.5°
58.5°
45.5"
TS3
460cc
8.5°, 9.5°, 10.5°
8.5°, 9.5°, 10.5°
58.5°
45.5"


Stock Shafts
Models    
Flexes Weight (g) Torque Launch
Project X Even Flow T1100 White 65
TS2/TS3 6.0, 6.5
65, 65
3.0°, 3.0°
Low
Project X HZRDUS Smoke Black 70
TS2/TS3 5.5, 6.0, 6.5
70, 70, 70
4.0°, 3.5°, 3.5°
Low/Mid
Mitsubishi Tensei AV Series Blue 65
TS2/TS3 R, S, X
65, 67, 68
4.4°, 3.9°, 3.4°
Mid
Mitsubishi KuroKage Black Dual-Core 55
TS2 A, R, S, X
53, 55, 57, 59
6.5°, 6.0°, 5.2°, 4.5° High
Mitsubishi KuroKage Black Dual-Core 45
TS2 L
50
7.0° High

TS Fairways Specifikationer

Model Head Size
RH Lofts
LH Lofts
Standard Lie
Length 
TS2
175cc
13.5°, 15°, 16.5°, 18°, 21°
13.5°, 15°, 16.5°, 18°
56.5°, 56.5°, 57°, 57.5°, 58°
43", 43", 42.5", 42", 41.5"
TS3
175cc
13.5°, 15°, 16.5°, 18°
15°, 16.5°
56.5°, 56.5°, 57°, 57.5°
43", 43", 42.5", 42"


Stock Shafts
Models    
Flexes Weight (g) Torque Launch
Project X Even Flow T1100 White 75
TS2/TS3
6.0, 6.5 75, 75 3.0°, 3.0°
Low
Project X HZRDUS Smoke Black 70
TS2/TS3
5.5, 6.0, 6.5
70, 70, 70
4.0°, 3.5°3.5°
Low/Mid
Mitsubishi Tensei AV Series Blue 65
TS2/TS3
R, S, X 65, 67, 68
4.4°, 3.9°, 3.4°
Mid
Mitsubishi KuroKage Black Dual-Core 55
TS2
A, R, S, X 53, 55, 57, 59
6.5°, 6.0°, 5.2°, 4.5°
High
Mitsubishi KuroKage Black Dual-Core 45
TS2
L
50 7.0°
High

Think Fast

Det började som en utmaning från de bästa spelarna I världen. Vår skickliga R&D avdelning antog uppdraget att försöka hitta hastighet i alla delar och komponenter i drivern. TS-projektet innebär en ojämförlig strävan efter hastighet där varje mikron och milligram är av betydelse och där två bokstäver markerar vägen till framtiden för Titleist Speed.

TS Metals Gör en utprovning

Titleist 818 Hybrid Specifikationer

Model RH Lofts
LH Lofts
Standard Lie
Length 
818 H1 19°, 21°, 23°, 25°, 27°
19°, 21°, 23°, 25°, 27°
57.5°, 58°, 58.5°, 59°, 59.5°
40.5", 40", 39.5", 39", 38.5"
818 H2 17°,19°, 21°,23°
19°, 21°,23°
57.25°, 57.5°, 58°, 58.5°
41", 40.5", 40", 39.5"


Stock Shafts
Models    
Flexes Weight (g) Torque Launch
Fujikura Atmos HB Tour Spec 8
H1/H2
S, X 85, 87 2.5°, 2.5°
Low/Mid
Project X Even Flow Blue 85 HYB
H1/H2
S 86 3.0°
Mid/High
MCA Tensei Pro White 90HY
H1/H2
S, X 89, 92 2.8°, 2.7°
Low/Mid
MCA Tensei Pro Blue 70HY
H1/H2
R, S
69, 72 3.5°, 3.4°
Mid/High
MCA Tensei Pro Red 60HY
H1
A, R, S 57, 58, 61 4.3°, 4.1°, 4.1° High
MCA Tensei Pro Red 50HY
H1
L 48 5.4° High

Våga gå för pinnen

Med introduktionen av SureFit CG® i kombination av branschledande SureFit® -systemet kan du räkna med total justerbarhet för att hitta den optimala bollflykten. Därför kan du tänka precis så - våga gå direkt på pinnen. 818 hybriderna är inga "rescue klubbor" - de är de nya klubborna du kan scora med.

818 Hybrider Gör en utprovning

Titleist 718 järnklubbor Specifikationer

Loft
2 3 4 5 6 7 8 9 P W W2
AP1 -- -- 21° 24° 27° 30° 34° 38° 43° 48° 53°
AP3 -- 19° 22° 25° 28° 31° 35° 39° 43° 48° --
AP2 -- 21° 24° 27° 30° 34° 38° 42° 46° 50° --
CB 18° 21° 24° 27° 31° 35° 39° 43° 47° -- --
MB -- 21° 24° 27° 31° 35° 39° 43° 47° -- --
T-MB 17° 20° 23° 26° 29° 33° 37° 41° 45° 50° --
Offset
2 3 4 5 6 7 8 9 P W W2
AP1 -- --
5.3mm
4.5mm
4.0mm
3.5mm
3.0mm 2.8mm
2.5mm
2.3mm
2.3mm
AP3 -- 5.5mm
4.9mm
4.3mm
3.8mm
3.3mm
2.7mm
2.4mm
2.2mm
2.0mm
--
AP2 -- 4.1mm
3.8mm
3.5mm
3.1mm
2.8mm
2.5mm
2.2mm
1.9mm
1.6mm
--
CB 3.8mm
3.6mm
3.3mm
3.1mm
2.8mm
2.6mm
2.3mm
2.1mm
1.9mm
-- --
MB -- 3.2mm
3.1mm
2.9mm
2.8mm
2.5mm
2.3mm
2.0mm
1.9mm
-- --
T-MB 4.3mm
4.0mm
3.5mm
3.1mm
2.8mm
2.5m
2.3mm
2.1mm
2.0mm
1.8m
--
Lie 2 3 4 5 6 7 8 9 P W W2
All Models
59.5° 60° 61° 62° 62.5° 63° 63.5° 64° 64° 64° 64°
Length 2 3 4 5 6 7 8 9 P W W2
All Models
39.50" 39.00" 38.50" 38.00" 37.50" 37.00" 36.50" 36.00" 35.75" 35.50" 35.50"

Stock Shafts
Model Flexes Weight (g) Torque Launch
MCA Tensei Pro Red AMC
AP1
L
45-57.5
5.8°-2.9° High
MCA Tensei Pro Red AMC
AP1 A, R, S
90-72 4.2°-2.6° High 
True Temper AMT Red  AP1
R300, S300 95-107 2.1°-1.8° Mid/High 
True Temper AMT Black
AP3 R300, S300
95-116 2.1°-1.7°
Mid
True Temper AMT Tour White
AP2 R300, S300, X100
106-130 2.2°-1.6°
Low
Project X PXi
T-MB 6.0 112 2.0°-1.7°
Mid
Project X LZ
CB 6.0 120 1.9°-1.6°
Low/Mid
Project X
MB 6.0 120 1.7°-1.5°
Low

Expect More

Våra nya 718 järnklubbor, inklusive den helt nya AP3, kommer med den innovation och prestanda som man kan förvänta sig av nästa generationens klubbor. Alla är designade för att gå längre och vara mer precisa, oftare - så att du kan förvänta dig mer från varje slag.

718 Järnklubbor Gör en utprovning

Vokey Design SM7 Wedge Specifikationer

Pitching
Loft.Bounce    
Sole Grind
Length Lie Swingweight 

46.10 F 35.75" 64°
D3

48.10
F 35.75"
64°
D3

Gap
Loft.Bounce    
Sole Grind
Length Lie Swingweight 

50.08 F 35.50" 64°
D3

50.12 F 35.50"
64°
D3
  52.08 F 35.50" 64°
D3
  52.12 F 35.50" 64°
D3

Sand
Loft.Bounce    
Sole Grind
Length Lie Swingweight 

54.08 M 35.25" 64°
D5

54.10 S 35.25"
64°
D5
  54.14 F 35.25" 64°
D5
  56.08 M 35.25" 64°
D5
  56.10 S 35.25" 64°  D5
  56.14 F 35.25" 64° D5

Lob Loft.Bounce    
Sole Grind
Length Lie Swingweight 

58.04 L 35.00" 64°
D5

58.08 M 35.00"
64°
D5
  58.10 S 35.00" 64°
D5
  58.12 D 35.00" 64°
D5
  58.14 K 35.00" 64°
D5
  60.04 L 35.00" 64° D5
  60.08 M 35.00" 64° D5
  60.10 S 35.00" 64°
D5
  60.12 D 35.00"
64° D5
  60.14 K 35.00"
64° D5
  62.08 M 35.00"
64° D5


Hantverksmässiga. Tourvaliderade.

Bob Vokey använder tourspelarnas feedback för att utforma de bäst presterande wedgarna med de bästa sulslipningarna. I kombination med Spin Milled teknologin som ger maximalt med spinn, kontroll av slaglängder och bollflykt, kommer Vokey Design wedgar att förbättra ditt närspel.

Vokey Design Wedgar Gör en utprovning

Scotty Cameron Putters Specifications

Special Select
RH/LH
Längd
Loft
Lie
Infästning
Toe Flow Offset
Lagerförda grepp
Newport
RH
33", 34", 35"
3.5°
70°
Plumbing Medium Full Shaft Pistolini Plus
Newport 2
RH/LH
33", 34", 35"
3.5°
70°
Plumbing
Medium
Full Shaft
Pistolini Plus
Newport 2.5
RH
33", 34", 35"
3.5°
70°
Slantback Near Maximum 3/4 Shaft Pistolini Plus
Squareback 2 RH
33", 34", 35"
3.5°
70°
Plumbing
Medium
Full Shaft Pistolini Plus
Fastback 1.5
RH
33", 34", 35"
3.5°
70°
Small Slant
Near Maximum
3/4 Shaft
Pistolini Plus
Del Mar
RH/LH
33", 34", 35"
3.5°
70°
Flow
Maximum 3/4 Shaft
Pistolini Plus
Flowback 5 RH
33", 34", 35"
3.5°
70°
Mid Bend
Medium
Full Shaft
Pistolini Plus
Flowback 5.5
RH
33", 34", 35"
3.5°
70°
Slantback
Near Maximum
3/4 Shaft
Pistolini PlusPhantom X
RH/LH
Längd
Loft
Lie
Infästning Toe Flow Offset
Lagerförda grepp
Phantom X 5
RH
33", 34", 35"
3.5°
70°
Mid Single Bend
Minimum
Full Shaft Pistolero Plus
Phantom X 5.5
RH
33", 34", 35"
3.5°
70°
Low Single Bend
Near Minimum
Full Shaft
Pistolero Plus
Phantom X 6
RH
33", 34", 35"
3.5°
70°
Mid Single Bend
Minimum
Full Shaft
Pistolero Plus
Phantom X 6STR
RH
33", 34", 35"
3.5°
70°
Straight Shaft
Minimum
No Offset
Pistolero Plus
Phantom X 7
RH/LH
33", 34", 35"
3.5°
70°
Mid Single Bend
Minimum Full Shaft
Pistolero Plus
Phantom X 7.5
RH/LH
33", 34", 35"
3.5°
70°
Low Single Bend
Near Minimum
Full Shaft
Pistolero Plus
Phantom X 8
RH
33", 34", 35"
3.5°
70°
Mid Single Bend Minimum
Full Shaft
Pistolero Plus
Phantom X 8.5
RH
33", 34", 35"
3.5°
70°
Low Single Bend Near Minimum
Full Shaft
Pistolero Plus
Phantom X 12
RH
33", 34", 35"
3.5°
70°
Mid Single Bend Minimum
Full Shaft
Pistolero Plus
Phantom X 12.5
RH
33", 34", 35"
3.5°
70°
Low Bend Minimum
One Shaft
Pistolero PlusTeryllium T22
RH/LH
Längd
Loft
Lie
Infästning
Toe Flow Offset
Lagerförda grepp
Newport
RH
34", 35"
3.5°
70°
Plumbing Medium
Full Shaft Pistolini Plus
Newport 2
RH
34", 35"
3.5°
70°
Plumbing
Medium Full Shaft
Pistolini Plus
Fastback 1.5
RH
34", 35"
3.5°
70°
Mini-Slant Medium        
Full Shaft
Pistolini Plus

Design, Hantverk och beprövad prestanda.

Scotty Cameron putters är gjorda med en ojämförlig känsla för detaljerna. Genom att använda sig av den absolut bästa tekniken för att diagnostisera hur världens bästa spelare puttar, är Cameron putters designade för att ge dig självförtroende så att du kan putta som allra bäst.

Scotty Cameron Putters Cameron Showcase Partners